Any - Yamaha FOOT PEG FRONT


   Yamaha FJR1300 FOOT PEG FRONT  Yamaha FZ6 FOOT PEG FRONT
   Yamaha FZR600 FOOT PEG FRONT  Yamaha XT200 FOOT PEG FRONT
   Yamaha YX600 RADIAN FOOT PEG FRONT  Yamaha YZF-R1 FOOT PEG FRONT
   Yamaha YZF-R6 FOOT PEG FRONT