Any - Suzuki REAR SHOCK


   Suzuki GS500E REAR SHOCK  Suzuki GS750 REAR SHOCK
   Suzuki GSF600S Bandit REAR SHOCK  Suzuki GSX-R600 REAR SHOCK
   Suzuki GSX-R750 REAR SHOCK  Suzuki LT230S Quad Sport REAR SHOCK
   Suzuki RF900R REAR SHOCK  Suzuki SV650 REAR SHOCK
   Suzuki TL1000R REAR SHOCK  Suzuki VZ800 Marauder REAR SHOCK