Any - Honda AIR BOX


   Honda CBR1000RR AIR BOX  Honda CBR600F4 AIR BOX
   Honda CBR600RR AIR BOX  Honda ST1100 AIR BOX
   Honda ST1300 AIR BOX  Honda VFR750F AIR BOX
   Honda VFR800FI AIR BOX  Honda VT1100C2 AIR BOX
   Honda VT750C AIR BOX